TEPLO PRE VAŠU POHODU

Mnohoročné skúsenosti s výrobou polystyrénu pre zatepľovanie Vám zaručia najvyššiu spokojnosť s našimi službami.

polystyren

Penový polystyrén

Expandovaný (penový) polystyrén (EPS) je osvedčená izolačná hmota, bez ktorej už v súčasnosti nie je možná energeticky hospodárna výstavba. Biele izolačné dosky si v priebehu uplynulých päťdesiatich rokov získali na stavbách svoje pevné miesto.

Expandovaný polystyrén nie je ľahký len čo sa týka hmotnosti, dá sa tiež ľahko spracovať, má výborné tepelno-izolačné vlastnosti, malú objemovú (resp. hmotnostnú) nasiakavosť vodou a je cenovo dostupný. Aby sa penový polystyrén dal optimálne využiť, je potrebné poznať jeho vlastnosti.

Základnou surovinou na výrobu expandovaného (penového) polystyrénu je speňovateľný polystyrén vo forme perál, obsahujúci spravidla 6 – 7 % pentánu ako nadúvadla. Tieto perly sa vyrábajú suspenznou polymerizáciou monoméru styrénu a sú dodávané výrobcom penového polystyrénu v niekoľkých veľkostných skupinách od 0,3 do 2,8 mm, v závislosti na konkrétnej aplikácii.

Styrén a pentán sú látky, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode – styrén sa dá nájsť aj v rôznych potravinách a pentán sa v prírode vytvára v značných množstvách napríklad v zažívacích systémoch zvierat alebo pri rozklade rastlinného materiálu v dôsledku pôsobenia mikroorganizmov. Obe tieto látky sa vyrábajú na priemyselné použitie z ropy.

Expandovaný polystyrén neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, ktoré sú známe ako freóny.

Podľa normy STN EN 13 163 je expandovaný polystyrén netoxický a inertný, neobsahuje chlorofluorokarbonáty (CFC), hydrochlorofluorokarbonáty (HCFC) ani formaldehydy.

Pri zabudovaní výrobkov z EPS nie je potrebné vykonávať žiadne zvláštne opatrenia, pretože tieto výrobky sú netoxické a nedráždivé